2247 PATRAS WYZWOLENIE PELOPONEZ 1828R

WP 1

Najistotniejsze parametry

  • Typ obiektu
    historia

Opis

2247 PATRAS WYZWOLENIE PELOPONEZ

38.244156, 21.729641

Patras na początku XIX w. jako jedno z większych miast było obsadzone przez wojska egipskie sprowadzone w uzgodnieniu sułtanem Mahmud II. Wojskami egipskimi dowodził syn wicekróla Egiptu Mehemeta Ali; Ibrahim Pasza. Patras dysponowało skuteczną infrastrukturą obronną. Wojska egipskie były dobrze wyszkolone i wyposażone w nowoczesną broń. Dlatego mimo wyzwolenia znacznych obszarów Ploponezu Patras utrzymywało się w rękach tureckich. Szturmy rewolucjonistów greckich nie odnosiły skutku. W 1828 roku król Francji Karol X Burbon powierzył generałowi Nicolas-Joseph Maisonowi dowództwo francuskich sił ekspedycyjnych przeciwko Ibrahimowi Paszy. Maison dysponował 13000 żołnierzy. Zanim podjął działania pod Patras udało mu się oswobodzić znaczną część Peloponezu. Okolicznością sprzyjającą był atak wojsk rosyjskich na Imperium Osmańskie oraz poparcie francuskiej interwencji przez Anglię.

W 1828 roku Ibrahim Pasza znalazł się więc w trudnej sytuacji. Flota turecka została zablokowana przez okręty sprzymierzonych. Egipcjanie nie mogli liczyć na uzupełnienia. Albańskie wojska dotychczas wspierające Turków, wróciły do swojego kraju, pod osłoną greckich oddziałów Theódoros Kolokotrónisa. Wobec braku postępu w zakresie ewakuacji wojsk Ibrachima z Peloponezu Państwa sprzymierzone postanowiły podjąć inicjatywę dyplomatyczną. Edward Codrington popłynął do Aleksandri w celu wymuszenia na wicekrólu egipskim, Mehemet Ali przyśpieszenia uwalniania Peloponezu. 6 sierpnia 1828 r. w Aleksandrii podpisano Traktat na którego podstawie Ibrahim Pasza miał opuścić Peloponez pozostawiając śladowy kontyngent porządkowy (szacowanych na 1200 żołnierzy). Jednak Ibrahim Pasza, odmówił dotrzymania przyjętych zobowiązań, nadal kontrolował różne greckie regiony. W tej sytuacji pozostało gen. Maisonowi działanie militarne. Podczas walk o Patras wojska francuskie zostały poważnie osłabione przez gorączkę malaryczną, a kościół Pantokrator na Górnym Mieście 38.243152, 21.740196 został przekształcony w prowizoryczny szpital wojskowy. Mimo tego oblężeni Turcy musieli zgodzić się na kapitulację Patras i miasto zostało przekazane w 1828 r. przez tureckiego gubernatora AdjiAbdulach francuskiemu generałowi Antoine Virgile Schneider. Miasto było wolne ale załoga turecka nie chciała poddać pobliskiego Zamku Morea (patrz szczegóły zakładka Nr 2245). Wreszcie po intensywnym bombardowaniu Turcy się poddali. Zamek został następnie przekazany Grekom. W kolejnych latach stopniowo ewakuowano Moreę z wojsk francuskich. Francja wycofała swoje oddziały ostatecznie gdy król Otto przybył do Grecji w styczniu 1833 r., w towarzystwie bawarskiego korpusu pomocniczego .

Stan miasta w momencie przekazania był żałosny, zarówno pod względem urbanistyki, liczby mieszkańców, gospodarki i handlu. Patras zamieszkiwało zaledwie 4000 ludzi, większość domów została zniszczona podczas walk o niepodległość. Przywrócenie świetności miasta przedstawiono w zakładce Nr 2250.

opracował

Krzysztof Krasiński

mail

krasin111@wp.pl

http://greckirelaks.pl/

ponad 2000 opisów greckich plaż i innych obiektów

Obiekty w poliżu