2117 GRZEGORZ V PATRIARCHA KONSTANTYNOPOLA

WP

Najistotniejsze parametry

  • Typ obiektu
    Osoba święta

Opis

2117 GRZEGORZ V PATRIARCHA KONSTANTYNOPOLA

patrz adresy:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_V_(patriarcha_Konstantynopola)

http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=en&id=282

Obiekty w poliżu