2109 TRAKTAT LONDYŃSKI 1832 r

WP

Najistotniejsze parametry

Opis

2109 TRAKTAT LONDYŃSKI 1832 r

W lipcu Wielka Brytania, Rosja i Francja podpisały Traktat Londyński. Traktat przewidywał powstanie autonomicznego państwa greckiego pod zwierzchnictwem Imperium Osmańskiego. Wskazano Kapodistriasa jako gubernatora Grecji. Na Trzecim Zgromadzeniu Narodowym powołano Kapodistriasa na siedmioletnią kadencję tymczasowego króla. Ustanowiono podstawy ustrojowe w tym zasady wyłaniania parlamentu.

Obiekty w poliżu