2103 METROPOLITA HERMAN (GERMANOS)

WP

Najistotniejsze parametry

Opis

2103 METROPOLITA HERMAN (GERMANOS)

 brał udział w życiu politycznym okresu powstania, popierając umiarkowane skrzydło wśród powstańców. Między grudniem 1821 a styczniem 1822 zasiadał w I Zgromadzeniu Narodowym w Epidauros. W październiku 1822 udał się do Włoch, by ubiegać się u papieża o jego poparcie dla. Nie został jednak dopuszczony nawet na audiencję, mimo że obiecał, że podejmie z papieżem rozmowy o zawarciu nowej unii kościelnej. Herman wrócił do Grecji w sierpniu 1824. Bezskutecznie usiłował gasić wewnętrzne walki między różnymi stronnictwami w obozie powstańców, widząc fiasko swoich starań osiedlił się w monasterze w Nezerze.

Obiekty w poliżu