1626 LINDOS CASTLE RODOS

OK LEG

Najistotniejsze parametry

 • Długość:
  500 m
 • Rodzaj plaży:
  piasek
 • Charakt. Dna:
  piasek
 • Udogodnienia plażowe:
  na dobrym poziomie
 • Typ obiektu
  Zamek
 • Obciązenie
  duże w sezonie wakacyjnym
 • Cień
  brak
 • Restauracja
  restauracja w zasięgu
 • Cafe
  nie
 • Sklep
  sklep w zaięgu spaceru
 • Dojazd
  bez większych trudności
 • Dostęp
  trudny
 • Otoczenie
  wysokie wzgórza
 • Przestrzeń
  otwarta
 • Plaża dobra dla:
  wszystkich

Opis

1626 LINDOS CASTLE RODOS

36.091329, 28.088291

Warto zapoznać się z dobrym opisem:

http://www.lindianet.gr/acropolis/index.html

Położenie wyspy Rodos sprawiły, że miejsce było naturalnym obszarem wymiany handlowej Greków i Fenicjan, dzięki czemu przez 8 wieków Lindos było ważnym ośrodkiem handlowym. Szczyt rozwoju miasto osiągnęło w w 8 i 7 w. pne. Znaczenie Lindos spadło po założeniu miasta Rodos pod koniec 5 w.

Zamek usytuowano został na wysokim (500 m), skalistym cyplu ponad popularnym kurortem Lindos w otoczeniu dwóch malowniczych zatok. Pierwszą z nich zajmuje główna plaża Lindos druga jest niemal całkowicie oddzielona od morza i zgodnie z legendą była miejscem w którym wylądował św. Paweł.

Z Lindos wywodził się nieszczęsny Chares, twórca pomnika Kolosa Rodyjskiego, który przy jego budowie zbankrutował (źle obliczywszy koszty inwestycji) i popełnił samobójstwo.

Joanici zbudowali zamek na miejscu greckiego Akropolu w 14 wieku, wznosząc trzy wieże strażnicze i wewnętrzną linię umocnień zabezpieczających.

Kiedy zamek przypadł do Turkom w 1522 roku, bastiony zostały rozbudowane w wieku 16 i 17 aby dostosować budowle do nowego sposobu prowadzenia walk z użyciem armat.

HISTORIA

Lindos zostało założone przez króla Dorów Tlepolemus, który przybył na Rodos ok. 10. w. pne. To było jedno z sześciu doryckich miast na obszarze znanym jako Doryckie Hexapolis.

W okresie Archaicznym tyran Lindos Kleoboulos, jeden z Siedmiu Mędrców Grecji, ustanowił kult i zbudował świątynię, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej. Archaiczna świątynia została zbudowana wg doryckiego planu tetrastyle amfiprostylos. Do Sanktuarium dochodziło się kamiennymi schodami. Zostało spalona w 342 pne. Obecnie zachowane ruiny świątyni zostały odbudowane z Propylejami i monumentalnymi schodami. Hellenistyczna Stoa powstała później. W 3. w pne. wprowadzono kult Zeusa Polieus, a mimo to Athena pozostał głównym bóstwem sanktuarium.

AKROPOL

Nad współczesnym miastem wznosi się Akropol, jako naturalna cytadela, który została ufortyfikowana kolejno przez Greków, Rzymian, Bizantyjczyków, Joannitów oraz Turków. Nawarstwienie działalności przez wieki sprawia, że bardzo trudno zinterpretować wykopaliska archeologicznie. Akropol nadto oferuje spektakularne widoki na okoliczne porty i zadziwiającą linię brzegową.

W czasach klasycznych akropol Lindos był zdominowany przez świątynię Ateny Lindia, która osiągnęła swoją ostateczną formę w około 300 r. pne. Miała u podstawy wymiary 22x8 m. W czasach hellenistycznych i rzymskich zabudowania świątyni się rozrosły, poprzez dołączanie kolejnych budowli. We wczesnym średniowieczu budynki przestały być używane, a w 14 w. zostały częściowo przykryte przez ogromną twierdzę zbudowaną na Akropolu przez Joannitów.

Na Akropolu można dostrzec pozostałości następujących budynków:

• wspomniana dorycka świątynia Ateny Lindia, pochodząca z około 300 r. pne., zbudowany na miejscu wcześniejszej świątyni. Wewnątrz świątyni znajduje się podstawa kultowego posągu Atheny. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny, pozostałości świątyni rozebrano i częściowo zrekonstruowano ponownie.

Według Kroniki Lindos, z 99 r pne., najważniejszego starożytnego źródła o sanktuarium, rzeźba bogini w świątyni przypominała styl Fidiasza. Miała elementy ze złota i kości słoniowej. (patrz odrębna zakładka)

VOUKOPION

Na północny-wschód od akropolu leży Voukopion, obszar składania ofiar, o czym świadczy 38 inskrypcji zachowanych na okolicznych skałach. Naiskos został zbudowany z małych kamieni polnych, pronaos zawierały wota (gliniane i brązowe figurki głównie wołów).

Kolejne dwa ważne zabytki to Archokrateion i Grób Kleovoulos, czyli groby dwóch wybitnych rodów starożytnych z Lindos. Oba zabytki zostały później przekształca się w kościoły chrześcijańskie.

Propyleje Sanktuarium pochodzące z 4 w. pne. Monumentalne schody prowadzą do Stoa o kształcie litery D i ścianą z pięcioma otworami drzwiowymi.

Hellenistyczna Stoa z bocznymi skrzydłami projekcyjnymi, pochodzące z ok. 200 r. pne. Portyk miał 87 m długości i składał się z 42 kolumn.

• Znana płaskorzeźba Trireme rodyjskiego (okrętu) wykonana ok. 180 r. pne. na skale u podnóża schodów prowadzących do akropolu. Na dziobie stał pomnik generała Hagesander, dzieło rzeźbiarza Pythokritos.

• Pozostałości rzymskiej świątyni, dedykowane cesarzowi Dioklecjanowi pochodzące z ok. 300 r.

Mur i Propylee hellenistyczne otaczające Akropol i klatka schodowa prowadząca do wejścia. Rzymski napis informuje, że wieże i kwadratowe ściany zostały naprawione na koszt P Aelius Hagetor, kapłana Athena w 2 w. ne.

Zamek Joannitów zbudowany przed 1317 r. na fundamentach starych fortyfikacji bizantyjskich. Ściany i wieże stanowią naturalną kontynuację urwiska. Pięciokątna wieża od strony południowej zapewniała kontrolę portu i dróg z południowej części wyspy. Była także duża, okrągła wieża od wschodu z widokiem na morze i dwie w północno-wschodniej części obwarowań. Do dziś jedna wieża przetrwała w południowo-zachodnim narożniku, a druga w zachodniej części twierdzy. Wieże zamku, które zachowały się do dziś, są dostosowane do warunków terenowych. Rozstawione są na obszarze o długości 508 m.

W murach Akropolu znajduje się siedziba, Gubernatora Zakonu, pierwotnie składająca się z trzech budynków, (zachowały się tylko dwa).

Od opanowania twierdzy przez Turków w 1522 r. przez 16 i 17 w. trwały prace remontowe i modernizacyjne dostosowujące twierdzę do użycia armat.

FILM

Niektóre sceny znanego filmu Działa Navarony, były tutaj filmowane.

WYKOPALISKA

W latach 1900 do 1914 Duński Instytut w Carlsbergu podjął prace, które doprowadziły do odkrycia zachowanych (fragmentów) budowli. Podczas okupacji włoskiej wyspy (1912-1945) przeprowadzono na Akropolu główne prace konserwatorskie. Uważa się, że były źle prowadzone głównie z powodu nadmiernego pośpiechu

WEJŚCIE NA AKROPOL

Dojście do Akropolu jest nieco skomplikowane. Dojażdżając do Lindos należy zatrzymać się na dużym parkingu w m. 36.091630, 28.081423. Z parkingu odjeżdżają regularnie autobusy dowożące do miejsca z którego konieczne jest piesze dojście, stromą ścieżką na Akropol. Wysiłek sowicie wynagrodzą widoki i interesujące pozostałości na Akropolu. Osoby nie posiadające dość sił mogą skorzystać z przejażdżki na grzbiecie osła. 

Obiekty w poliżu