146 ARGOS MIEJSCOWOŚĆ PELOPONEZ

WP 1

Najistotniejsze parametry

  • Typ obiektu
    Zabytki historyczne

Opis

 

146 ARGOS MIEJSCOWOŚĆ PELOPONEZ

 

3G

 

37.635236, 22.728228

 

MIASTO OBECNIE

 

Popularne, pełne życia, niezbyt odległe miejscowości dysponującymi ładnymi i popularnymi plażami.

 

Argos leży na żyznej równinie Argolida nad brzegiem rzeki Chadros we wschodnim Peloponezie. Miejscowość słynie z zamku Larissa, rzymskiej Agory i dużego (20000 miejsc, więcej niż w Epidauros) hellenistycznego teatru z III w. pne. 37.631698, 22.719180.

 

Niestety wszystkie zabytki są bardzo zniszczone i tylko osoby o dużej wyobraźni będą usatysfakcjonowane, łącząc zwiedzanie z wyobraźnią przenoszącą w odległe czasy.

 

MITOLOGIA

 

Miasto zyskało swoją nazwę od Argosa, syna Zeusa i Niobe. Homer w Iliadzie wspomina o Argosie wysyłającym wojska na wojnę trojańską. Pisze też, że miasto było szczególnie drogie bogini Hera.

 

LEGENDY

 

Pauzaniasz pisze, że pierwszym mieszkańcem regionu Argolis był Phoroneus, którego ojciec, Inachus, "nie był człowiekiem, lecz rzeką". Rzeka Inachus i dwie inne rzeki, Cephisus i Asterion, kiedyś rozstrzygały spór między Hera i Poseidonem o własność ziemi, przyznając ją Herze. Za karę Posejdon "wstrzymał ich wody, dlatego ani Inachus, ani żadna z innych rzek nie dostarcza wody z wyjątkiem pory deszczowej" (P 2.15.5).

 

HISTORIA

 

Okolica była zamieszkana od czasów prehistorycznych do dnia dzisiejszego. Starożytny Argos został zbudowany na dwóch wzgórzach: Aspis i Larissa, odpowiednio 80 i 289 m wysokości. Od nazwy miasta wzięła ta część Peloponezu –nazwę Argolida. Argos, wraz z Mycenami i Tirynsem, było znaczącym ośrodkiem mykeńskim i pozostawało ważne w całym okresie greckim, hellenistycznym i rzymskim, aż do jego zniszczenia przez Wizygotów w 395 r. ne.

 

Przypuszcza się. że tutejsi mieszkańcy zdołali nawiązać wcześnie kontakt z Kretą co pozwoliło na powstanie cywilizacji mykeńskiej silnie powiązanej z minojską. Miasto nabrało znaczenia w X w. pne. wraz z napływem Dorów. Mogło osiągnąć największy rozkwit w VII w. pne. za panowania króla Pheidona. W początkowym okresie jego panowania w istocie znaczenie władcy było symboliczne. Uznaje się jego szlachetne cechy, choć próba zwabienia 1000 wojowników korynckich w celu ich zabicia i osłabienia konkurencyjnego miasta jest dość makabryczna. Temu władcy przypisuje takie innowacje wojskowe jak taktykę hoplitów i tarcze z podwójnym chwytem. Wprowadził na Peloponezie powszechnie obowiązujący system miar i wag. Jego znaczenie było tak wielkie, że w późniejszych reformach Solona utrzymał się termin miar Pheidona. Od VII do V w. pne. miasto było w stanie rywalizacji ze Spartą o dominację w Argolidzie. Rola Argos podczas wojen perskich w V w. pne. jest niejednoznaczna, ponieważ miasto pozostaje neutralne lub wykazuje pro-perskie sympatie. Niemniej jednak w tym stuleciu Argos zaczęło asymilować otaczające mniejsze miasta, takie jak Tiryns, Mykeny i Nemea. W ramach tych działań Argos przejęło także rolę organizatora rozgrywek panhelleńskich, które pierwotnie odbywały się w Nemea, najpierw od ok. 415 r. pne. do 330 r. pne. i ostatecznie od r. 271 pne. Ten fakt sprawiał że Argos cieszyło się pewnym prestiżem także w czasach rzymskich. Szczególnie Hadrian był hojny dla miasta, budując między innymi akwedukt i łaźnie.

 

OBRONA ZAMKU PODCZAS WALK O WYZWOLENIE GRECJI

 

Zamek Argos odegrał ważną rolę podczas rewolucji w 1821 roku. 700 greckich bojowników dowodzonych przez Alexandrosa Ypsilandisa zabarykadowało się wewnątrz, aby powstrzymać osmańskie siły Mahmuda Dramalis Pasha. Dramalis popełnił kilka błędów zwłaszcza nie zabezpieczył dróg dostaw żywności i uzbrojenia. Wystarczyło mu sił aby doprowadzić obrońców do stanu, który zmusił ich od ucieczki z twierdzy. Sytuację wykorzystał znakomity watażka, Theodoros Kolokotronis, który zdołał zebrać armię i rozlokować ją w taki sposób aby nie dopuścić do wznowienia dostaw. Ostatecznie Dramalis zdecydował się na odwrót ale Koloktronis zmiażdżył siły osmańskie w legendarnej bitwie pod Dervenakią.

 

OPIS PAUZANIASZA

 

Opis Argos powstał w trakcie podróży Puzaniasza z Koryntu przez Mykeny. W Argos Pauzaniasz opisuje szereg antycznych budynków i posągów. Uznaje, że najokazalszą jest świątynia Apollona Likios (wilczego). Powstała w wyniku zatargu o władzę: Danaosa z Gelanorem. Kiedy rozstrzygnięcie sporu postanowiono odłożyć do dnia następnego okazało się, że wilki w nocy zaatakowały stado krów. Sędziowie porównali obu zabiegających o władzę do wilka i byka. Ponieważ wilk pokonał byka dlatego władzę powierzono Danaosowi, którego cechy można było utożsamiać z wilkiem. Uzyskawszy tron królewski Danaos postanowił wybudować wspomnianą świątynię. Tenże Danaos oskarżył swoją córkę Hypermestę o spowodowanie niebezpieczeństwa poprzez brak wykonania jego polecenia aby ona i jej siostry zabiły swoich mężów. Danaos obawiał się, że zięciowie mogą podważyć jego władzę. Sąd ostatecznie uniewinnił Hypermestrę, a ta w podzięce za uratowanie, wystawiła posąg Afrodycie Nikeforos (Dawczyni Zwycięstwa). Ilość opisywanych obiektów przerasta możliwości umieszczenia w niniejszym informatorze. Nie sposób jednak nie wspomnieć, że Pauzaniasz mógł obejrzeć dzieło sławnego Polikleta przedstawiające Zeusa Mejlichios (Łaskawego) oraz posąg Zeusa Nemejos wykonany przez Lizypa. Opisuje także sankuarium Asklepiosa i sanktuarium Cefisusa, gdzie, jak pisze, wody rzeki, "nie do końca zniszczonej przez Posejdona, słychać, jak płyn pod ziemią" (P 2.20.6). Niedaleko miejsca sądu był teatr. Znajdował się tam posąg przedstawiający zwycięzcę w zapasach nemejskich Argylia Perilausa zabijającego Spartańskiego Othryada. Na południe od dwóch teatrów znajduje się sanktuarium Afrodyty, które dla Argivów najbardziej kojarzyło się z wojną z Ares. W sanktuarium Afrodyty Pauzaniasz opisuje "płytę (z ok. 510 r. pne)., z przedstawionym na niej reliefem Telesilli, poetki lirycznej. Jej dzieła leżą na reliefie u jej stóp, a ona sama trzyma w ręku hełm, który niebawem umieści na głowie.

 

POZOSTAŁOŚCI

 

Pierwsze zorganizowane wykopaliska w rejonie teatru podjęto w 1892 r. Wtedy I. Kophiniotis częściowo odkopał większy, hellenistyczny teatr. Chociaż nie jest jasne, kiedy dokładnie teatry przestały być wykorzystywane, zmiany dokonane w teatrze, Odeum i inne miejsca wskazują na ciągłą aktywność aż do czwartego i piątego w. ne. Po początkowych pracach wykopaliskowych kontynuował je C. Wilhelm Vollgraff w latach 1902-1912 i w 1928 i 1932 r. W 1952 r. wykopaliska francuskiej szkoły przejęli G. Daux i P. Courbin, a od 1954 r. do 1956 r. J. Bingen i G. Roux. Nowe wykopaliska zostały przeprowadzone w latach 1981 i 1982 r. przez C. Abadie i J. Des Courtils, a następnie w latach 1986-1989, badania (w tym testy i czyszczenie, które wykazały, że fundamenty proskenionu są homogeniczne) były prowadzone przez A. Pariente i J.-Ch. Moretti. Zbadano jak się wydaje niewielką część starożytnego miasta. Spowodowane to jest faktem, że przeważające obszary pokryły nowe budynki i spowodowały, że antyczne pozostałości są albo niedostępne albo zostały zniszczone.

 

Na terenie wykopalisk znaleziono różne artefakty, w tym figurki z terakoty (XIII w. pne.), ceramikę w stylu geometrycznym (VIII w. pne.), zbroje (VII w. pne.), rzeźbę rzymską, oraz dwie mozaikowe podłogi z IV-V w. pne. przedstawiające Dionizosa i miesiące roku ujęte w formie sześciu obrazów. Na każdym z ich są przedstawione dwie postaci chłopskie trzymające w rękach atrybuty stosowne do danego miesiąca. Wyróżniająca jest postać odpowiadająca styczniowi. Rozrzuca ona monety - zgodnie z tradycją początek roku był terminem w którym rozdawano mieszkańcom prezenty. Do ciekawszych eksponatów należy fragment ceramiki przedstawiający oślepienie Polifema z 740 r. pne. Większość znalezisk eksponowana jest w Muzeum Archeologicznym w Argos.

 

Address: Argos, 21200, Argolida

 

czynne wt. - niedz. 8:30-15:00 (w zimie) i 08:00-19:30 (w lecie),

 

wstęp : 2€

 

Tel: +302751068819

 

WARTO ZWIEDZIĆ

 

Teatr (wielki z IV do III w. pne. później przebudowywany),

 

odeum dla spektakli dramatycznych i muzycznych (z V w.pne. patrz zakładka Nr 2225),

 

37.630590, 22.721482

 

Nymphaeum jest blisko dużego teatru, widać fundameny monumentalnej fontannę=u i rzymski akwedukt (zbudowany w okresie panowania cesarza Hadriana zasilający rzymskie

 

Sanktuarium Afrodyty (budowane w latach 430 -420 pne.), Agora. Po drugiej stronie Odeonu w odległości zaledwie 50 m znajdowało się Sanktuarium Afrodyty wybudowane na sztucznym, wykutym w skale tarasie. Zniszczone zostało przez Gotów. Zachowały się tylko fundamenty (krepidoma) i drenaż odwadniający.

 

Agora otwarta codziennie 8:00 - 15:00. Wstęp: wolny

 

Zamek Larissa 37.637174, 22.715376 na wzgórzu o tej samej nazwie.( patrz zakładka Nr 2224)

 

 

 

Z zamku rozciąga się widok na Argolidę w tym kościół Panaghia Virgin of the Rocks (Panaghia Portokalousa Katakekrymeni) 37.638872, 22.718379

 

Kościół został zbudowany w 1700 r. na fundamentach sanktuarium bogini Hera Akraia. Znajduje się na skale na południowym stoku wzgórza Larissa. Pierwotnie funkcjonował jako klasztor. Był tak wielki, że w dzienniku rządowym z 1835 r. określano go jako "wieś gminy Argives". Klasztor brał udział w różnymi wydarzeniach w okresie przedrewolucyjnym i rewolucyjnym. Od 1798 r. w kościele mieściła się pierwsza szkoła Argos, zaś w 1822 r. zainstalowano maszyny w celu uruchomienia pierwszej rewolucyjnej mennicy.

 

Znajduje się tam wiele świętych relikwii, na przykład ikona Ofiarowania Theotokos z 1705 r. i Biblia, która została opublikowana w Wenecji w 1776 r.

 

Tytuł Panaghia Portokalousa wydaje się pochodzić ze starej tradycji rolniczej, zgodnie z którą miejscowi albo rzucali pomarańcze (portokalia) na siebie nawzajem, albo na nowożeńców w święto Theotokos, 23 listopada.

 

Na sąsiednim wzgórzu o nazwie Aspis istnieje kaplica. W epoce archaicznej poniżej wzgórza istniało sanktuarium Appolina Pytyjskiego Deiradiotis i Ateny Oxyderkes 37.642107, 22.720330. Usytuowane były na czterech tarasach. na drugim tarasie znajdowały się schody o niezwykłej szerokości niemal 30 m. Schody zostały wykute w skale. Wchodziło się nimi na trzeci taras gdzie znajdowała się świątynia i mantejon (miejsce działania wyroczni).

 

INNE OBIEKTY WARTE OBEJRZENIA

 

Kryterium (mejsce sądu)

 

Komora Hipostyle

 

Stadion na wschód od komory Hypostyle. Tor miał długość prawie 90 m, szerokość 18 m. Powstał w IV w. pne.

 

Palaestra szkoła zapaśnicza

 

Serapeio-Asklipieio sanktuarium i kąpiele

 

Publiczne (póżniejsze) kąpiele

 

Hellenistyczna Piramida Ellinikosa

 

37.587256, 22.671392

 

Piramida znajduje się na południowo-zachodnim skraju płaszczyzny Argolidy, w pobliżu źródeł rzeki Erasinaos we współczesnej Kephalari. Jest to zabytek leżący poza terenem miasta Argos.

 

Koszary Kapodistriasa

 

37,634947, 22,725655

 

W 1824 r. Grecki rząd ustanowił utworzenie Uniwersytetu w Argos. W tym celu zakupiono dużą działkę. Później, na rozkaz Ioannisa Kapodistriasa, zbudowano tutaj koszary kawalerii. Kompleks budynków znajduje się na południe od miejskiego rynku i został zbudowany na fundamentach weneckich budynków z 1687 i 1715 r.

 

 

 

 

 

Obiekty w poliżu