1326 NATIONAL MARINE PARK ZAKYNTHOS ZANTE

OK LEG

Najistotniejsze parametry

  • Plaża dobra dla:
    wszystkich

Opis

1326 NATIONAL MARINE PARK ZAKYNTHOS ZANTE

Zakynthos Marine Park znajduje na południowym wybrzeżu Zakynthos (od przylądku Cape Marathia do plaży Gerakas, w tym odludne plaże Limni Keri, Laganas i Kalamaki i Strofades, dwie małe wyspy w odległości 50 mil morskich na południe od Zakynthos.

Obszar ten przedstawia główne cechy ekosystemu Morza Śródziemnego, z piaszczystymi plażami, piętrzącymi się skałami i nawiewanymi wydmami. Obszary przybrzeżne porastają gęste lasy sosnowe i rozmaite drzewa, krzewy i rośliny. Część żyznych terenów wykorzystuje się dla rolnictwa.

Park Morski został założony w 1999 roku. Najważniejszym chronionym przedstawicielem fauny są żółwie Caretta Caretta.

Przelatują tu ptaki: dzikie łabędzie, zimorodki, jaskółki i mewy.

Żyją gady i płazy: żaby, żółwie, legwany i węże.

Na terenie parku są jeże, dzikie króliki, natomiast w wodach Parku można spotkać delfiny butlonose.

Publikuje się informacje, że Park ma problemy z egzekwowaniem przepisów co wiąże się z niewystarczającymi siłami przeznaczanymi na kontrole tego obszaru. Obserwuje się nielegalne kotwiczenie łodzi rybackich oraz brak dostatecznej wiedzy turystów o zasadach ochrony w Parku.

Na mapie znajdują się trzy różne obszary Parku z uwzględnieniem istniejących ograniczeń dla każdego z nich.

Powierzchnia parku wynosi 14,4 km2, 89,2 km2 powierzchni morza, 31,2 km2 obszaru otoczenia.

Wiele punktów informacji znajduje się w Zatoce Laganas. Działają tu pracownicy Parku (strażnicy, opiekunowie i przewodnicy)

 

Obszar Otoczenia (peryferyjny)

 

Obszar ochronny

 

Obszar ścisłej ochrony

 

Miejscowości

 

Obszar morski: A

 

Obszar morski: B

 

Marine Area: C

 

Obszr parku Morskiego

 

Obszar ochrony natury

 

 

Morski Park Zakynthos jest instytucją "nonprofit" a jego celem jest ochrona przyrody zgodnie z prawem i przyjętymi zasadami. Park jest pierwszym innowacyjnym krokiem w zmierającym do realizacji przyjętych celów.

Zasady postępowania w Parku; zabronione jest:

 

Plowanie na ryby

 

Korzystanie z łodzi w strefie A

 

W strefie B łodzie mogą pływać ale z ograniczoną prędkością do 6 mil/godzinę, zabronione jest kotwiczenie

 

W strefie C łodzie mogą pływać ale z ograniczoną prędkością do 6 mil/godzinę, t kotwiczenie jest dozwolone

 

W obszarze całkowitej ochrony Sekania dostęp jest możliwy tylko dlka naukowców dysponujących odpowiednimi zezwoleniami.

 

Tam gdzie żółwie składają jaja zabronione jest:

 

Wstęp przed świtem i po zachodziesłońca

 

Rozstawianie parasoli słonecznych w odległości większej niz 5 m od linii brzegowej (na oficjalnej stronie Parku 2 m)

 

Kopanie w suchym piasku tam gdzie są żółwie gniazda

 

Dotykanie osłon żółwich gniazd

 

Korzystanie z jakichkolwiek pojazdów w tym z rowerów

 

Jazdy konnej

 

Wstępu psów bez ich trzymania na smyczy

 

Stosowania pochodni i innych źródeół światła po zmroku

 

Główne zasady:

 

Nie zapalanie ognisk

 

Nie kampingowania

 

Nie zbierać roślin rosnących w piasku zwłaszcza żonkili morskich

 

Nie pozostawianie śmieci i odpadków

 

Obiekty w poliżu