Jak uzyskać dostęp

 

W CHWILI OBECNEJ INFORMATOR GRECKI JEST PODDAWANY PRÓBOM DZIAŁANIA I DLATEGO DOSTĘP DO NIEGO NIE WYMAGA WNOSZENIA OPŁAT.

TYMCZASOWY SPOSÓB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INFORMATORA GRECKIEGO

W celu zarejestrowania lub zalogowania Użytkownik powinien kliknąć na napis Zaloguj się w górnym prawym narożniku ekranu HOME.  Po wyświetleniu ekranu z napisem Logowanie/Rejestracja użytkownik dotychczas nierzaejestrowany wybiera pola po prawej stronie ekranu. Wprowadza swój adres mailowy jako identyfikator, a następnie hasło, z którego będzie korzystał podczas nieograniczonych kontaktów z Informatorem. W celu zapewnienia kontroli poprawności wprowadzonego hasła konieczne jest wprowadzenie powtórne hasła. System sprawdza identyczność wprowadzonych haseł i w przypadku zgodności przedstawia informację o dalszym postępowaniu. W wyniku przekazania danych rejestracyjnych system automatycznie wysyła link na podany adres mailowy, który pozwala użytkownikowi wstępnie zaktywizować konto w Informatorze.

Na obecnym etapie rozwoju informatora Udostępniający nadaje określoną liczbę uprawnień dostępu i termin upływu tych uprawnień oraz ostatecznie aktywizuje konto.

Użytkownicy, którzym zaktywizowano konta powinni logować się wykorzystując pola w środkowej części ekranu Logowanie/rejestracja. Powinni wprowadzić najpierw adres mailowy a następnie hasło (wprowadzone podczas rejestracji). Po zalogowaniu Informator wyświetla dane kontaktowe, które można uzupełnić a także datę ważności konta oraz liczbę dostępów pozostających do wykorzystania.

W prawej części ekranu wyświetlane sa pola, które można użyć do zmiany wykorzystywanego hasła.

Udostępniający nie posiada narzędzi do przełamania hasła. W przypadku utraty (zapomnienia) hasła przez użytkownika. istnieje możliwość ponownej rejestracji i wprowadzenia nowego hasła nawet w przypadku zadeklarowania korzystania z maila wcześniej już wykorzystaywanego jako identyfikator użytkownika.